صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          22/03/97          8:57  
    عنوان خبر : آدرس جدید سایت آموزشکده فنی پسران شهرکرد https://p-shahrekord.tvu.ac.ir
  خلاصه خبر :   آدرس جدید سایت آموزشکده فنی پسران شهرکرد https://p-shahrekord.tvu.ac.ir
  

آدرس  جدید سایت آموزشکده فنی پسران شهرکرد https://p-shahrekord.tvu.ac.ir    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :  .